Warsztaty „Jak uczyć się efektywnie i radzić sobie ze stresem”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie zaprasza uczniów szkół podstawowych  klas V-VI, VII-VIII do udziału w warsztatach „Jak uczyć się efektywnie i radzić sobie ze stresem”.

Termin: 29.06. – 30.06.2023 r. (czwartek i piątek)

O godzinie rozpoczęcia zajęć uczestnicy zostaną poinformowani w momencie zapisów.

Liczebność grup: do 12 osób

Czas trwania: dwa spotkania po 120 minut

Miejsce warsztatów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie, ul. Kosmonautów 5a

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Poradni do 23 czerwca 2023r.

Osoby chętne mogą zapisać się osobiście  w sekretariacie Poradni lub telefonicznie pod nr 32-235-14-76.

Ilość miejsc ograniczona.

Podczas warsztatów uczniowie zostaną zapoznani ze sposobami uczenia się poprzez zabawę oraz dowiedzą się jak można dobrze się uczyć nie tracąc przy tym radości.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

  • mnemotechniki,
  • rymowanki,
  • mapy myśli,
  • metody ułatwiające uczenie się języków obcych oraz przedmiotów szczególnie wymagających zapamiętywania,
  • sposoby radzenia sobie ze zdenerwowaniem podczas sprawdzianu lub egzaminu.

Treści są dostosowane do wieku uczestników.

Udział w zajęciach jest bezpłatny oraz dobrowolny.

Uwaga!!! W przypadku rezygnacji z warsztatu prosimy o jak najszybsze zgłoszenie w sekretariacie Poradni (zwolnione miejsce będzie mógł zająć inny uczeń).