Uroczystość w ramach obchodów TYGODNIA PCK

W klubie „Gama” w Knurowie w dniu 27.05.2013 r. odbyło się uroczyste podsumowanie działalności czerwonokrzyskiej szkolnych kół PCK. W czasie uroczystości laureatki konkursów „Mały Ratowniczek” i „Mały Ratownik”, odpowiednio Wiktoria Weisman z klasy II b i Martyna Szabat z klasy V b otrzymały dyplomy i nagrody, a opiekunka naszego SKPCK- wyróżnienie za dotychczasową działalność koła.