Uczymy się ratować innych

17 maja czwartoklasiści w ramach przygotowań do egzaminu na kartę rowerową brali udział w warsztatach udzielania I pomocy przedmedycznej prowadzonych przez młodzież klasy ratowniczej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża z Knurowa. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy postępować podczas wypadku, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, poznali zasady prowadzenia resuscytacji. Celem zajęć było wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego.