Tydzień PCK

8 maja przypada Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – jednych z największych i najbardziej rozpoznawalnych organizacji humanitarnych na świecie. Od ponad 100 lat Czerwony Krzyż działa również w Polsce. Wolontariusze i pracownicy Czerwonego Krzyża wspierają ponad 160 milionów potrzebujących na całym świecie, poprzez moc humanitaryzmu ratują ludzkie życie oraz łagodzą cierpienie. W Polskim Czerwonym Krzyżu działa ponad 30 000 wolontariuszy i ponad 1000 pracowników, którzy m.in. angażują się w programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wspierają i aktywizują seniorów, uczą pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań.

Z okazji tego święta oraz Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża uczniów klas siódmych odwiedził pan Stanisław Bogumiłprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK im. dra Floriana Ogana w Knurowie. Podczas prelekcji przybliżył im ideę krwiodawstwa.

Obchody Tygodnia PCK uświetniła wystawka prac plastycznych „PCK pomaga ludziom”.