Turniej Gier i Zabaw w Przyszowicach

30.11.2011r. w Przyszowicach odbył się turniej GIER I ZABAW. W rywalizacji brały udział trzy szkoły Szkoła Podstawowa z Paniówek, Przyszowic, która była organizatorem zawodów oraz Gierałtowice. Każde ze szkół reprezentowali uczestnicy z czterech klas (klasy II, III, IV oraz V).

Konkurencjami w klasie II były:

1. Sadzenie ziemniaków

2. Sztafeta z piłką lekarską

3. Sztafeta zwinnościowa

4. Sztafeta wahadłowa z piłeczką

5. Podskoki ze skakanką.

Końcowy rezultat: I miejsce Przyszowice, II miejsce egzekwo Gierałtowice i Paniówki.

 

Konkurencjami w klasie III były:

1. Toczenie piłki koszykowej w tunelu

2. Sztafeta wahadłowa z pałeczką

3. Ranny skoczek

4. Rzuty do ruchomego celu

5. Podskoki ze skakanką

Końcowy rezultat: I miejsce Przyszowice, II miejsce Gierałtowice, III Paniówki.

 

Konkurencjami w klasie IV były:

1. Kozłowanie piłki koszykowej

2. Wyścig sprawnościowy

3. Rzut piłką lekarską przez głowę

4. Podskoki ze skakanką

5. Sztafeta gwiaździsta

Końcowy rezultat: I miejsce Gierałtowice, II Przyszowice, III Paniówki.

 

Konkurencjami w klasie V były:

1. Sztafeta zwinnościowa

2. Piłka w tunelu

3. Skoki w dal obunóż dodawane

4. Podskoki ze skakanką

5.Sztafeta gwiaździsta

Końcowy rezultat: I miejsce Przyszowice, II Przyszowice, III Paniówki.

 

Ogólna klasyfikacja szkół:

I miejsce Przyszowice

II miejsce Gierałtowice

III miejsce Paniówki

p. M. Grzegorzyca