Trzymaj formę!

Odbywające się w ostatnich dniach Szkolne Dni Sportu to kolejna akcja zachęcająca uczniów do aktywności fizycznej. W ciągu roku szkolnego nauczyciele mobilizowali do podjęcia aktywności fizycznej, nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego, ale również po zajęciach lekcyjnych, między innymi poprzez udział w projektach Pho3nix – Active School czy UNICEF. Uczniowie nabywali również wiedzę na temat zdrowych nawyków żywieniowych przygotowując „Warzywniak na talerzu”. Mieli też okazję wybrać się na klasowe zdrowe piknikowanie.
Dzięki wszystkim podjętym działaniom na rzecz promowania aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywania, w tym roku szkolnym otrzymaliśmy certyfikat Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę”.