Torfowiska z bliska

W auli szkolnej odbyła się publiczna prezentacja rezultatów projektu edukacyjnego ?Torfowiska z bliska”. Uczniowie klasy Va wykonując poszczególne etapy projektu próbowali odpowiedzieć na pytanie czy torfowiska są potrzebne przyrodzie i człowiekowi.

W ramach projektu przeprowadzili wywiady w aptece, ogrodnictwie i w Poleskim Parku Narodowym. Uczestnicy przygotowali dokumentację fotograficzną, zebrali potrzebne informacje. Na podstawie zebranych materiałów z pomocą pani Grażyny Lubszczyk powstały albumy i prezentacja multimedialna. Publiczną prezentację uświetnił występ uczniów przygotowany przez panią Elżbietę Michalik. Wszystkich rozbawiły opowieści o śląskich utopkach snute przy ?szkubaniu pierza”i ?sztrykowaniu”.

Popisy uczniów a także efekty ich trzymiesięcznej pracy obserwowali rodzice, pani dyrektor Urszula Cieślik i pani Marta Pyzik kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.

A. Słaboń