To takie logiczne!

W ramach cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi szóstklasiści wzięli udział w zajęciach pod hasłem „To takie logiczne!” , które przygotował i poprowadził pan Robert Czerwiński.

Tematyka lekcji obejmowała zagadnienia matematyczne związane z projektowaniem układów cyfrowych. Uczniowie zapoznali się z zapisem liczb w systemie binarnym i podstawowymi funkcjami logiki: sumą, iloczynem i negacją, które to wystarczają do zaprojektowania dowolnej funkcji cyfrowej. W ramach zajęć uczniowie zaprojektowali i stworzyli prototyp własnego układu scalonego.