Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 
Z wyrazami szacunku Anna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki 


Załączniki: Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022 Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – komunikat MEiN