Szkoła po rozbudowie

 Od 1 września nasza szkoła wzbogaciła się o nową część, w której powstały: pracownia biologiczna, pracownia przyrodnicza oraz nowa świetlica. Nowe miejsce znalazły tak potrzebne naszej placówce gabinety specjalistyczne: gabinet pedagoga szkolnego, logopedy oraz pielęgniarki szkolnej. Cieszymy się, że dzięki udostępnieniu nowych, bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny pomieszczeń szkoła może zapewnić jeszcze lepsze niż dotychczas warunki nauki.