„Szkoła do Hymnu”


Już po raz szósty odbyła się ogólnopolska akcja „Szkoła do Hymnu”. Społeczność naszej szkoły włączyła się do świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Symbolicznie o  godzinie 11:11 w murach „Morcinka” zabrzmiały strofy „Mazurka Dąbrowskiego”.  Ze  znajomością wszystkich czterech zwrotek hymnu świetnie poradzili sobie pierwszoklasiści. Uroczystości towarzyszył podniosły nastrój. W tej akcji biorą również udział szkoły polonijne z całego świata.


Katarzyna Michoń-Dziendziel