Święto Patrona Szkoły Gustawa Morcinka

30 stycznia 2015 r. obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły Gustawa Morcinka.
Młodsi uczniowie w salach, a starsi w auli wysłuchali baśni pt. „Jak górnik Bulandra diabła oszukał”. Każda klasa musiała wykonać zadanie związane z jej treścią. Dzieci klas I-III rysowały ilustracje do tekstu, a IV-V układali wiersz, krzyżówkę, scenki dramowe, wymyślali dalsze losy górnika Bulandry. Wszyscy świetnie się zaprezentowali i otrzymali słodki poczęstunek.
Najstarsi przygotowali sceny z życia Gustawa Morcinka oraz inscenizację baśni „Zuzanka i utopce”. Gierałtowianie ubarwili występ śpiewem i tańcem.
Na koniec wychowawcy wręczyli uczniom dyplomy za osiągnięcia w nauce w I semestrze tego roku szkolnego, a p. Adam Benek za 100% obecność na zajęciach na basenie.
Uroczystość przygotowały p. Barbara Sztejnbis, p. Beata Adamczyk, p. Elżbieta Michalik wraz z uczniami klas VI a i VI b. Nad stroną techniczną przedsięwzięcia czuwał p. Adam Benek.

Zdjęcia