Święto Honorowych Dawców Krwi

Członkowie SKPCK z okazji święta HDK wzięli udział w ciekawej prelekcji higienistki szkolnej Pani Katarzyny Lamli. Dowiedzieli się jak ważne są badania morfologii krwi, na podstawie których można określić stan zdrowia człowieka. Uczniowie mogli zbadać swoje tętno oraz ciśnienie krwi. Krew to także cenny lek dla chorych. W Bankach Krwi odnotowuje się ciągły jej deficyt. Przypominamy, że dawcą może być osoba zdrowa, która ukończyła 18 rok życia.