Świeto Drzewa

Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego.

Tegoroczny Dzień Drzewa w naszej szkole przebiegał pod hasłem „Drzewo wolności”, a symboliczne drzewo wykonane przez uczniów przybrało biało-czerwone barwy symbolizując naszą radość i dumę z faktu, że mimo wielu zakrętów historii Polska jest wolnym państwem.

CAM03457