ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „W ŚWIETLICY RAŹNIE I PRZYJAŹNIE”

Zapraszamy uczniów uczęszczających do świetlicy w Szkole Podstawowej  w Gierałtowicach do udziału w konkursie plastycznym.

Regulamin
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej.
• Uczestnik może oddać dowolną liczbę prac, podpisaną: imię, nazwisko, klasa.
• Format prac A4 – technika dowolna.
• Prace konkursowe należy dostarczyć nauczycielom świetlicy.
• Termin oddawania prac: 30.09.2020 r.
• Prace będą oceniane przez jury, powołane przez organizatora.
• Wybrane przez komisję prace (miejsca 1-3) zostaną nagrodzone  pamiątkowym dyplomem i nagrodą rzeczową.
• Ogłoszenie wyników odbędzie się w październiku.
• Prace oddane na konkurs można odebrać do końca października.