Świetlicowy konkurs plastyczny „Pani Jesień”

Zapraszamy uczniów  uczęszczających do świetlicy szkolnej do udziału
w jesiennym konkursie plastycznym

Regulamin
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej.
• Uczestnik może oddać dowolną liczbę prac, podpisaną: imię, nazwisko, klasa.
• Format prac A4 – technika dowolna.
• Prace konkursowe należy dostarczyć nauczycielom świetlicy.
• Termin oddawania prac: 26.10.2020r.
• Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
• Wybrane przez komisję prace (miejsca 1-3) zostaną nagrodzone pamiątkowym dyplomem i nagrodą rzeczową.
• Prace oddane na konkurs można odebrać do końca listopada.