VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

18 marca 37 uczniów klas I-VI przystąpiło do drugiej, zasadniczej części konkursu polegającej na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Dla każdego poziomu klasy obowiązywał inny test konkursowy. Wyniki ogłoszone będą do dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.