Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Tabliczka mnożenia jest fundamentem nauki matematyki. Umiejętność szybkiego i dokładnego mnożenia jest niezbędna w wielu dziedzinach życia, takich jak zakupy, finanse, nauka, a nawet codzienne sytuacje.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodziliśmy 17 listopada. Różnorodne krzyżówki, kolorowanki, gry, quizy i konkursy były okazją do zabawy i wzmacniania motywacji, umiejętności matematycznych oraz logicznego myślenia.