Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice – informacje

Informacja dla uczniów i rodziców w sprawie uzyskania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice.


Proszę o zwrócenie uwagi na paragraf 5, wniosek składają rodzice/ prawni opiekunowie.

Wszystkie szczegóły oraz niezbędne informacje znajdują się tutaj