Sprawdzian Szóstoklasisty

Choć dziś 1 kwietnia to dla naszych  najstarszych uczniów był to bardzo poważny dzień. Punktualnie o 9.00 przystapili do pierwszego ważnego egzaminu w szkolnej karierze.  Sprawdzian szóstoklasisty składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki, druga- z języka angielskiego. Wyniki Sprawdzianu poznamy pod koniec maja.

Zdjęcia