Spotkanie z pracownikiem IPN Katowice

7 stycznia uczniowie klasy VI a spotkali się z pracownikiem naukowym IPN Katowice – panią dr Kornelią Banaś. Lekcja dotyczyła wyzwolenia ziem polskich w styczniu 1945 przez Armię Czerwoną. Uczniowie pracowali z mapą historyczną oraz tekstem źródłowym. Dzięki analizie źródeł historycznych poznali autentyczne przeżycia, które towarzyszyły mieszkańcom Gierałtowic 70 lat temu, wtedy sowieci zamordowali sześć osób z rodziny Kozłowskich oraz panią Helenę Hajduk. Pozostali mieszkańcy, m.in. rodzina Szymura ocaleli, dzięki oddaniu sowietom zegarków i innych kosztowności.