Spotkanie dziewcząt

Na zajęciach wychowania do życia w rodzinie w klasie VIb odbyła się ciekawa prelekcja położnej – Pani Jolanty Otrząsek.