Spotkania z rodzicami

Spotkanie z rodzicami online na platformie Microsoft Teams

27.01.2021 – środa, 28.01.2021 – czwartek

1aAnna Winiarska28.01 godz. 17.00
1bZdzislawa Popiel27.01 godz. 17.00
2aMagdalena Marciniak28.01 godz. 17.30
2bBeata Adamczyk27.01 godz. 17.00
2cBeata Kulasa27.01 godz. 17.30
3aUrszula Ficek27.01 godz. 17.00
3bKarolina Rydz28.01 godz. 17.30
4aGabriela Buchczyk28.01 godz. 17.30
4bJolanta Hanus27.01 godz. 17.30
5aMarcin Grzegorzyca27.01 godz. 18.00
5bTomasz Macha26.01 godz. 18.00
6aMateusz Juszczak28.01 godz. 17.00
6bStefan Duda27.01 godz. 18.00
6cHanna Zubek28.01 godz. 17.00
6dBeata Stawowy27.01 godz. 17.30
7aPokorny Karolina28.01 godz. 17.00
7bBarbara Rapcia27.01 godz. 18.00
8aEwa Jacińska27.01 godz. 17.30
8bElżbieta Michalik28.01 godz. 17.30
8cJoanna Orzech28.01 godz. 17:00