SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY KOŁA TEATRALNEGO

Spektakl profilaktyczny koła teatralnego w ramach cyklu „Stop Przemocy” nosił tytuł „Szkoła przetrwania”. Uczniowie mogli go obejrzeć podczas obchodów Dnia Ziemi.

Przedstawienie poruszało następujące problemy:

– konieczność niesienia pomocy słabym i niepełnosprawnym

– zwrócenie uwagi na tolerancję wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach

– przeciwdziałanie przemocy

– troska o kulturę osobistą, kulturę słowa, także podczas kibicowania.