Rozstrzygnięcie konkursu o księdzu Władysławie Robocie.

5 marca wyłoniono zwycięzców w konkursie dotyczącym postaci Władysława Roboty. Konkurs zorganizowano wspólnie ze Związkiem Górnośląskim. Oceniając prace wzięto pod uwagę: zgodność merytoryczną z prawdą historyczną, walory plastyczne prac, wkład pracy i samodzielność jej wykonania.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce-Agnieszka Jojko
II miejsce-Wiktor Papała
III miejsce-Dominik Adamczyk

Wręczenie nagród przewidziano na 23 marca, podczas uroczystego otwarcia wystawy poświęconej postaci księdza Władysława Roboty. Inspiracją do jej powstania był udział uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach w konkursie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej pod hasłem: ,,Kamienie Pamięci”. Celem konkursu jest upamiętnienie zasług osób duchownych, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju.