Rowerowy miesiąc w ZSP Gierałtowice

„Rowerowy miesiąc w ZSP Gierałtowice” trwał w okresie 16.05 – 16.06.
Akcja miała na celu – promowanie aktywnego trybu życia oraz popularyzację roweru, jako środka transportu do szkoły oraz nauki zdrowych nawyków.
Koordynatorzy zabawy wyróżnili siedmiu najaktywniejszych uczniów naszej szkoły, którzy zostali wyróżnieni nagrodami ufundowanymi przez Panią Dyrektor.

Cieszymy się, że przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem, dlatego planujemy powtórzyć akcję po powrocie do szkoły, czyli we wrześniu.