Radosna szkoła – miejsce zabaw

Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach włączyła się w roku szkolnym 2010/2011 w rządowy program Radosna Szkoła.

Cele programu:

stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej uwzględniającej aktywną naukę i zabawę

wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły

stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego

stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych u małych dzieci spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole.

Więcej na ten temat

Program zapewnia środki na wyposażenie w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole

  • duże, miękkie klocki
  • zestawy figur geometrycznych
  • miękkie piłki
  • materace do zabaw ruchowych
  • tory przeszkód
  • drabinki, linki, siatki
  • inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej