„Moja szkoła jest niewykła”

Uczennica klasy V a Katarzyna Adamczyk w dniu 23 maja br. odebrała nagrodę w X Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Literackim pod patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach i Prezydenta Miasta Gliwice. Temat przewodni konkursu to: „Moja szkoła jest niezwykła”. Zgodnie z regulaminem Kasia wykonała ciekawą pracę plastyczną i napisała wiersz o szkole. Na ponad 70 zgłoszonych prac w swojej kategorii Kasia zajęła IV miejsce otrzymując wyróżnienie i nagrodę rzeczową. Do konkursu uczennicę przygotowała Grażyna Lubszczyk.