„Kulfon- co z Ciebie wyrośnie?” czyli literackie zmagania dzieci

9 maja uczniowie naszej szkoły Karolina Szołtysek z kl. II a i Dominik Adamczyk z kl. III b uczestniczyli w XVIII Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Znam twórczość Andrzeja Marka Grabowskiego” w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach. Patronat nad konkursem objęła pani Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach oraz Prezydent Miasta Gliwice. Celem konkursu było zapoznanie dzieci szkół podstawowych województwa śląskiego z twórczością współczesnego polskiego pisarza, scenarzysty filmów i programów telewizyjnych dla dzieci oraz poznanie sylwetki pisarza poprzez osobisty kontakt dzieci z autorem. Uczniowie przed przystąpieniem do rywalizacji musieli przygotować pracę plastyczną inspirowaną twórczością pisarza. Do rywalizacji przystąpiło 10 szkół. Nasi uczniowie wprawdzie nie stanęli na podium, ale godnie reprezentowali szkołę wykazując się wiedzą, samodzielnością oraz odpornością na stres w konkursie o tak dużym zasięgu.

Podsumowaniem zmagań literackich było spotkanie z samym pisarzem- autorem takich programów jak Budzik, Ciuchcia, Tik- Tak, Przygody profesora Ciekawskiego.