Przygotowania do Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

Przygotowanie do Konkursu jest oparte przede wszystkim na ciekawości świata. Wiedza zdobyta w szkole będzie bardzo pomocna. Przyda się również wiedza z aktualnych wydarzeń w świecie. Rozwiązanie zadań ułatwią też własna obserwacja i doświadczenia. Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli już przygotowania do konkursu. Wykonali doświadczenia obowiązujące w VII edycji zmagań konkursowych. Przypominamy, że konkurs odbędzie się 18 marca 2014 r.