Przemoc=przestępstwo

Stowarzyszenie „Alternatywa” w klasach VI przeprowadziło warsztaty profilaktyczne wskazujące na źródła, skutki i konsekwencje stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. Zwrócono uwagę na wieloaspektowość pojęcia „przemoc”, szczególnie we współczesnych czasach i uwrażliwiono młodzież na godność drugiego człowieka i potrzebę traktowania każdej osoby ludzkiej z szacunkiem.