Projekt Zdrowo jem, więcej wiem w klasie 3b

Klasa 3b w II półroczu roku szkolnego 2020/ 2021 realizowała Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem”, który został objęty honorowym patronatem pierwszej damy, Agaty Kornahauser-Dudy.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
Ważne jest też uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.