Projekt społeczny UNICEF -TO(działa)MY!- Zdrowie i sport

W tym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do działań, w ramach kolejnego projektu społecznego UNICEF. Głównym założeniem projektu, realizowanego przez uczniów klas piątych, było budowanie świadomości dzieci w obszarze zdrowia. Poza tym działania służyły też:

  • kształtowaniu postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci,
  • rozwijaniu u uczniów motywacji do działania,
  • zwróceniu uwagi młodego pokolenia na potrzeby najbliższego otoczenia,
  • gromadzeniu wiedzy i umiejętności,
  • inspiracji do dalszego angażowania się w działalność na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Po zastanowieniu się, jaki projekt najbardziej odzwierciedli zainteresowania uczniów i potrzeby najbliższego środowiska, w związku z tym, że w projekcie uczestniczy też klasa sportowa, wybrano obszar tematyczny edukacji i sportu. Następnie zaplanowano działania informacyjno – edukacyjne oraz praktyczne:

  • przygotowanie plakatowej kampanii informacyjnej, promującej spożywanie warzyw i owoców. Uczniowie przygotowali plakaty promujące zdrowy styl życia 🙂
  • zaproszenie specjalisty i zorganizowanie zajęć poświęconych zagadnieniu radzenia sobie ze stresem i dbania o własne zdrowie psychiczne. Uczniowie wzięli udział w spotkaniu online z panią psycholog Karoliną Pietrzak:)
  • rozpowszechnianie wśród społeczności szkoły (w internecie) filmu instruktażowego z ćwiczeniami. Do współpracy zaproszona została właścicielka Barre Station Fitness w Gliwicach – Małgorzata Starkman, która przygotowała specjalnie dla nas zestaw ćwiczeń na poranny rozruch 🙂 Zapraszamy do obejrzenia poniższego materiału i do działania 🙂

film cz.1

film cz.2

Opiekunowie projektu: Elżbieta Twardoch, Tomasz Macha