Projekt – Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?

Klasa 2c uczestniczyła w projekcie edukacyjnym zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci pt. „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”.

Podczas zajęć uczniowie rozwijali dziecięcą ciekawość, koncentrację uwagi, oswajali się z emocjami. Zapoznali się z podstawowymi pojęciami geometrycznymi i rozwinęli wyobraźnię przestrzenną. Odkrywali praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Ćwiczyli odczytywanie godzin, poznawali jednostki miary stosowane dawniej i dziś, doskonalili orientację, nauczyli się rysować koło bez użycia cyrkla itp. Uczestnicząc w projekcie uczniowie rozwijali też umiejętność samodzielnego logicznego i krytycznego myślenia oraz rozwijali kompetencje społeczne.