Prelekcja ekologiczna

07 grudnia uczniowie klas czwartych uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez przedstawicieli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które miało na celu poinformowanie o działaniach proekologicznych w naszej gminie finansowanych przez Unię Europejską. Podczas panelu dyskusyjnego i prezentacji multimedialnej słuchacze zapoznali się z zasobami wody pitnej na kuli ziemskiej, proponowali sposoby jej oszczędzania. Prelegent p. Adam Jazowiecki przeprowadził konkurs wiedzy na temat wody. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci parasoli, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe smycze.