Pożegnanie klas ósmych


Jak co roku uczniowie klas siódmych ze swoimi wychowawcami panem Tomaszem Machą i Marcinem Grzegorzycą przygotowali wyjątkowy program artystyczny, podczas którego pożegnali swych starszych kolegów.  Ósmoklasiści z rąk nauczycieli otrzymali wyróżnienia za szczególne osiągnięcia na polu naukowym, sportowym oraz za działalność społeczną. Za swoją pracę zostali uhonorowani wychowawcy, którzy otrzymali pamiątkowe portrety, namalowane przez uczniów klasy 6A. Pani dyrektor Urszula Cieślik podkreśliła, że ósmoklasistów czekają nowe wyzwania, ale jest pewna, że jej uczniowie świetnie sobie poradzą w nowych szkołach. Na zakończenie ósmoklasiści otrzymali pamiątkowe kompasy, by nigdy nie zboczyli z wyznaczonego kursu i zawsze bezpiecznie docierali do obranego celu.

W przeddzień zakończenia roku szkolnego nagrodzono laureatów rozmaitych konkursów i zawodów szkolnych.

Katarzyna Górka
Katarzyna Michoń-Dziendziel