Podsumowanie projektu „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”

W I półroczu uczniowie klasy 3b realizowali projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? Głównym celem projektu było kształtowanie kompetencji społecznych.

W ramach projektu odbyło się osiem spotkań, które rozpoczęły się w październiku i kontynuowane były podczas nauczania zdalnego. Dwa pierwsze spotkania były zajęciami na rozgrzewkę: Jak się uczyć koncentracji uwagi? oraz Jak trenować myślenie?, które miały na celu zintegrować grupę oraz oswoić uczniów z ich emocjami, a także rozwijać świadomość tego co pomaga, a co przeszkadza w skupieniu myśli na danym zadaniu. Kolejne sześć lekcji związanych było bezpośrednio z tematyką projektu; Czym ludzie różnią się między sobą?, Ile pomysłów mieści się w głowie?, Jak ludzie przeżywają emocje?, Jak ukryć emocje w filiżance?, Jak wydobywa się emocje?, Kto w rodzinie jest najważniejszy? Uczniowie nauczyli się, jak rozpoznawać własne emocje i w jaki sposób je wyrażać, ćwiczyli nawiązywanie relacji społecznych.

Wspólnie zauważyli, że różnią się od siebie, każdy z nich może odmiennie przeżywać emocje. Pomimo tego, spełnia ważną rolę w grupie i jako grupa mogą wiele zdziałać 🙂

Projekt realizowany był pod czujnym okiem pani Karoliny Konopki.