Podsumowanie akcji Ogólnopolskie Wybory Książek

Trwa debata na temat zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz na temat wyboru książek, które powinny być dostępne w bibliotece szkolnej.

„Biblioteka w szkole” przeprowadza ogólnopolską akcję „Wybory książek” i proponuje do wzięcia udziału w niej wszystkim bibliotekom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Patronat nad akcją objęła również Minister Edukacji Narodowej J. Kluzik-Rostkowska.

Nasza szkolna biblioteka również włączyła się w przedsięwzięcie „Ogólnopolskie Wybory Książek” w celu poznania zainteresowań czytelniczych naszych uczniów.
Cele akcji:
• poznanie i upowszechnianie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów.
• dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów.
• promocja czytelnictwa,
• promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym,
• kształtowanie postaw obywatelskich,
• popularyzacja zasad wyborów.

Uczniowie klas I – VI w dniach 5 – 11 03. 2015 również oddali swoje głosy na ulubione książki. Sprawozdanie wraz z dokumentacją zdjęciową zostały przesłane do redakcji „ Biblioteka w szkole” i zostaną udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej.
Dziękuję wszystkim wychowawcom klas oraz uczniom za włączenie się do akcji.

Szczegółowe wyniki wyborów kl.1-3

Szczegółowe wyniki wyborów kl.4-6

Małgorzata Socha