Wycieczka do Planetarium w Chorzowie

W Planetarium Śląskim uczniowie klas szóstych uczestniczyli 18 października w ciekawych zajęciach o tematyce astronomicznej. „A jednak się kręci…” to seans ukazujący niebo nocą w różnych porach roku. W krótkim czasie mogliśmy zaobserwować gwiazdozbiory i inne ciała niebieskie widoczne nad Polską. W Obserwatorium Astronomicznym zapoznano nas z budową i zasadami działania teleskopów oraz ze sposobami wykonywania obserwacji astronomicznych. W Stacji Klimatologicznej przedstawiono nam przyrządy służące do pomiarów czynników pogody, również takie jak satelita i balon meteorologiczny, które pomagają meteorologom przewidywać pogodę.