Pierwszaki w Muzeum Górnictwa Węglowego

29 listopada uczniowie klasy I a wzięli udział w programie barbórkowym w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Program rozpoczął się od spotkania z górnikiem, który opowiadał dzieciom o trudach pracy w kopalni, prezentował strój roboczy, galowy mundur górnika, narzędzia używane w pracy pod ziemią. Pierwszoklasiści mieli okazję zobaczyć również bajkę o Bolku i Lolku pt. „Pasowanie na górnika „. Kolejną częścią programu było spotkanie z Karolinką, która pokazywała wystrój dawnego śląskiego mieszkania, opowiadała legendy o śląskich patronkach św. Barbarze i św. Kindze. Ogromną atrakcją były odwiedziny w trójwymiarowym lesie karbońskim, w którym uczniowie słuchali opowieści o powstaniu węgla, oglądali skamieniałości sprzed milionów lat. Następnie dzieci spotkały Skarbnika, który opowiedział im legendę o dobrym duchu kopalni i oprowadził po podziemnych korytarzach. Na zakończenie lekcji muzealnej jeden z górników pokazywał dzieciom urządzenia i maszyny stosowane w kopalni dawniej i dziś.