Pierwsza pomoc

We wtorek 25 czerwca uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadził pan Marcin Grzegorzyca. Pod jego okiem uczyli się wykonywać sztuczne oddychanie i układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Zobaczyli też film nt. resuscytacji osób dorosłych, dzieci i niemowląt.