Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna jest jedną z podstawowych umiejętności, która w sytuacjach kryzysowych jest niezbędna.

14 czerwca w ramach Dnia Bezpieczeństwa uczniowie klasy 6a, 6b, 6c, 6d oraz 7a wzięli udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, które prowadzili ratownicy z firmy Medres z Zabrza.

Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie poznali zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, zaopatrywania urazów, postępowania w przypadku wypadku komunikacyjnego oraz postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia.

Po zajęciach teoretycznych każdy miał możliwość zastosować wiedzę w praktyce.