Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych

Zrób sobie przerwę od telewizora,

odejdź na dłużej od monitora,

bo w bibliotece na Ciebie czeka

książka – prawdziwy przyjaciel człowieka!

 

Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship) w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, od 2008 r. – cały październik.

Co właściwie oznacza wyraz „biblioteka”?

Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, atheke – składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych.
Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych.

Pamiętaj, że w bibliotece możesz:

– wybierać i wypożyczać książki

– czytać czasopisma

– wyszukiwać informacje

– myśleć

– mieć spokój

– uśmiechać się 🙂

W naszej szkole z tej okazji uczniowie na lekcjach plastyki oraz techniki wykonali prace plastyczne. Wykorzystując różne materiały oraz dowolną technikę powstały wizje
bibliotek „nie z tej ziemi.”