Patrycja – uczennica świetlicy laureatką Wojewódzkiego Konkursu

W XIV Wojewódzkim Konkursie Plastyczno – Literackim „Savoir Vivre – czyli dobre maniery na co dzień” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 7 w Gliwicach, pod patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach i Prezydenta Miasta Gliwice, uczennica:

Patrycja Faryna z klasy 2b – zajęła II miejsce (w kategorii klas I-II szkół podstawowych)

Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród odbyła się w Restauracji Św. Patryka w Gliwicach, w dniu 14 listopada 2014r.