Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUSEK

15 uczniów klas 1-3 wzięło udział w kolejnej edycji OLIMPUSKA– olimpiady dla najmłodszych, która została przeprowadzona w naszej szkole 7 stycznia 2013 roku.

W ramach podziękowania dla każdego ucznia firma OLIMPUS przygotowała pamiątkowy dyplom.

Cieszymy się, iż udział w olimpiadzie stał się dla naszych uczniów zachętą do pogłębiania wiedzy z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Na podstawie sprawdzianów organizator konkursu wyłonił uczniów, którzy wykazali się najbogatszą wiedzą. Opracowanie wyników zostało dodatkowo wzbogacone o informacje i analizy, które pozwolą na odniesienie wyników osiągniętych przez naszych uczniów do innych uczestników olimpiady w całej Polsce.

Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom reprezentowany przez naszych uczniów. Wyniki wielu z nich plasowały się powyżej średniej ogólnopolskiej.

Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach olimpiady OLIMPUSEK.