Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

Dnia 04.03.14 dwudziestu pięciu uczniów klas III-VI wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX pod patronatem Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnicy zmagali się z testem wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa, kulturoznawstwa oraz tzw. języka codziennego i lektury „The Wishing Fish” (dla klas III-IV) oraz „Tom Sawyer” (dla klas V-VI). Na wyniki konkursu musimy trochę poczekać, ale już dziś gratulujemy wszystkim uczestnikom, ponieważ musieli wykazać się wiedzą wykraczającą poza podstawy programowe.