Ogólnopolska olimpiada OLIMPUSEK

18 uczniów klas 1-3 wzięło udział w kolejnej edycji olimpiady dla najmłodszych, która została przeprowadzona w naszej szkole 4 stycznia 2012 roku.

W ramach podziękowania dla każdego ucznia firma OLIMPUS przygotowała pamiątkowy dyplom.

Cieszymy się, iż udział w olimpiadzie stał się dla naszych uczniów zachętą do pogłębiania wiedzy z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Na podstawie sprawdzianów organizator konkursu wyłonił uczniów, którzy wykazali się najbogatszą wiedzą. Opracowanie wyników zostało dodatkowo wzbogacone o informacje i analizy, które pozwolą na odniesienie wyników osiągniętych przez naszych uczniów do innych uczestników olimpiady w całej Polsce.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników, które w większości plasowały się powyżej średniej ogólnopolskiej. Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach olimpiady OLIMPUSEK.