Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek 2014

18 uczniów klas 1-3 wzięło udział w kolejnej edycji olimpiady dla najmłodszych, która została przeprowadzona w naszej szkole 7 stycznia 2014 roku.
W ramach podziękowania firma OLIMPUS przygotowała dla każdego ucznia pamiątkowy dyplom.
Na podstawie sprawdzianów organizator konkursu wyłonił uczniów, którzy wykazali się najbogatszą wiedzą. Opracowanie wyników zostało dodatkowo wzbogacone o informacje i analizy, które pozwolą na odniesienie wyników osiągniętych przez naszych uczniów do innych uczestników olimpiady w całej Polsce.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników, które w większości plasowały się powyżej średniej ogólnopolskiej.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczeń klasy 1b Wiktor Frelich, który uzyskał tytuł laureata.

Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach olimpiady OLIMPUSEK.

Cieszymy się, iż udział w olimpiadzie stał się dla naszych uczniów zachętą do pogłębiania wiedzy z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.