Odwiedziny na grobach bliskich

Uczniowie klasy 1c pod opieką wychowawcy odwiedzili pobliski cmentarz. Dzieci poznały tradycje oraz zwyczaje związane ze świętem zmarłych. Dbały również o właściwe zachowanie się w tym miejscu, pamiętały by nie zakłócać spokoju zmarłych i pozostałych osób odwiedzających to miejsce. Klasa pamiętała też o zostawieniu zapalonego światełka przy pomniku poległych za naszą ojczyznę.