Obchody Międzynarodowego Dnia Wody

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Wody odbyly się pod hasłem ogłoszonym przez ONZ

Rok 2013- Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody.

W szkole odbyło się wiele przedsięwzięć dotyczących wody. Zorganizowano wystawę prac plastycznych uczniów klas IV- VI i II a. Szóstoklasiści wykonali prezentacje multimedialne Woda jako zagrożenie, woda jako szansa. Ogromnym powodzeniem cieszyła się degustacja wody niegazowanej. Uczeń kl. VI b Piotr Smolnik zainteresował uczestników zajęć świetlicowych ciekawymi doświadczeniami z wodą w roli głównej. 
Zwieńczeniem obchodów była prelekcja, którą dla uczniów klas czwartych i szóstych przeprowadziła studenka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej pani Agnieszka Paszewska. W czasie zajęć uczniowie poznali właściwości wody, badali kwasowość i zasadowość. Obliczali ilość codziennie zużywanej wody i uczyli się, jak ją oszczędzać.